Kada su žene dobile pravo glasa u hrvatskoj

Kada su žene dobile pravo glasa u hrvatskoj

Kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj i zašto je to važno

Kada se počela slaviti godišnjica događaja socijalno važnog događaja kao što je dan kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj, istražite kako i zašto obilježavati taj dan. Potrebno je naglasiti kako je taj simbolični datum 08. ožujka, koji se obilježava kao Dan žena simbol pobune i protestiranja opozicije i političkih te sindikalnih zahtjeva.

Žene su zahtijevale ženska prava, uključujući i pravo glasa jer su pravo glasa imali samo muškarci dotada i oduvijek. Također, uz to, zagovarale su se i za primjenu jednakih prava kod udanih i samohranih majki i još brojna ženska prava. Tijekom ranih godina dvadesetog stoljeća donesena je odluka kojom se počelo istraživati žensko pitanje i započeta je borba kojom će se zaustaviti daljnje nanošenje nepravde ženskom rodu kao dijela društva. Dan kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj iznimno je bitan jer je to bio početak procesa kojim se htjelo zadobiti ravnopravnosti oba spola koji se nalaze u društvu.

Kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj i kako je to pomoglo

Točan datum kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj jest 28. siječnja davne 1881. godine. No, važno je naglasiti kako su ga kasnije 1895. godine izgubile. No, tek od 1945. godine u Hrvatskoj su žene tek uspjele dobiti stalno pravo glasa. Te se godine desila velika prijelomnica u Hrvatskoj i to je važna povijesna činjenica.

Problem je u tome što se od tada i nisu baš stvari promijenile kada je u pitanju ženski rod i izjednačena prava sa muškom rodom. Ne baš tako davno, ustvrđeno je kako je položaj žena u hrvatskom društvu poražavajući. Pogoršanje stanja obuhvaća sve aspekte života osobe ženskog roda. To se odnosi i na samu činjenicu o tome kako se ti problemi gomilaju i to davno nakon tog dana kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj.

Problemi na koje se navedeno odnosi su: nezaposlenost žena, diskriminacija žena u privatnom i državnom sektoru, podcjenjivanje rada žena i njihove vrijednosti, potplaćenost žena, više su izložene obiteljskom nasilju, snose većinu ili sav teret brige za djecu, spriječene su u sudjelovanju kod donošenja odluka i ne postavlja ih se na takve pozicije niti na visoke pozicije.

Kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj i kako stoje stvari danas

Dakle, osim naglašavanja dana kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj, važno je sagledati situaciju koju imamo danas. Službeno, pravobraniteljica svake godine podnosi izvještaj parlamentu koje je najčešće odobreno i prolazi tako bez ikakve rasprave. No, činjenica je kako se usprkos tom odobrenju i priznavanju, ignoriraju ti zahtjevi, upozorenja i zamolbe u državnoj administraciji.

Danas se postigla prividno zadovoljena situacija kada su osobe ženskog roda u pitanju. Dakle, postignut je dogovor na papiru i u teoriji, koji se ne poštiva niti ne provodi u praksi, a pritom situacija prividno izgleda dobro po tom pitanju.

Nakon čitave borbe i promijene zakonodavstva, javlja se pitanje o statusu žena u društvu jer se ono nije značajno promijenilo od 1945. godine. To su poražavajuće činjenice pa iz tog razloga nije bitno zapitati se kada su žene dobile pravo glasa u Hrvatskoj već je li se nakon tog dana išta promijenilo i u kolikoj mjeri, a kakve promjene zapravo žene u hrvatskom društvu konkretno zaslužuju.

Tagovi: